Privatkunder – Till kunder

Detaljerad info om fjärrvärme.

Nedan hittar du information om fjärrvärme. Information om utrustning, förändringsarbete, avtalsfrågor och rapporteringstjänsten.

Fjärrvärmeutrustning

Lovisa Värme distribuerar fjärrvärme till sina kunder med hjälp av cirkulerande varmvatten, varifrån kundens fjärrvärmeutrustning vidare distribuerar värmen till fastigheten. Fjärrläsning gör det möjligt för kunder att övervaka energiförbrukning och sträva efter energieffektivitet.

Under normala konditioner kräver värmedistributionscentralens utrustning inte särskilt underhåll. Kunden bör dock övervaka nätets flödes- och returtemperaturer vid olika årstider. Rätta justeringar möjliggör lägsta möjliga energiförbrukning i fastigheten.

Förnyelse av utrustningen

Är det dags att förnya fjärrvärmeutrustningen i din fastighet? Genom att förnya utrustningen i tid, kommer du att hålla fastigheten i gott skick och spara värmekostnader. Utrustningens livslängd är vanligtvis ca. 25 år. I bostadsrättsföreningar ligger ansvaret för reparation och förnyelse av utrustningen hös ägaren. Ägare av småhus och parhus kan dra nytta av hushållsavdraget med arbetsdelen. 

Lovisa Värme erbjuder sina experttjänster i utrustningsförnyelser utan kostnad. Vår expertis garanterar installering av en kostnad- och energieffektiv ny fjärrvärmeutrustning.

Ändringsarbete av fjärrvärme

Om din fastighet behöver ändringsarbete för mätcentralen och/eller fjärrvärmeledningar, vänligen kontakta / lämna en kontaktförfrågan här.

 

Avtalsfrågor

Om kontraktet måste sägas upp måste en skriftlig anmälande göras. Om äganderätten till fastigheten ändras, behöver vi också en skriftlig anmälande. Anmälanden måste ha bifogat information om tidpunkten för ändringen vid ägarbyte.

Elektronisk rapportering

Genom vår gratis rapporteringstjänst kan du ta reda på energiförbrukningen av din fastighet och se ditt kontrakt- och faktureringsinformation.

Vår rapporteringstjänst är för tillfälle under Borgå Energis system.