Prislista

Prislista – Lovisa

Effektavgiften bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas enligt det som nämns som byggnadsvolymen i byggnadslovets RT-kort (RT 120.12).

Effektavgiften fastställs enligt följande:

fr.o.m. 1.6.2021

ABONNERAD EFFEKT Q kW EFFEKTAVGIFT MOMS 0% EFFEKTAVGIFT MOMS 24%
0 – 11 369€/år 457,56€/år
12 – 22 Q x 33,53€/år Q x 41,57€/år
23 – 220 304 + Q x 19,73€/år 376,96 + Q x 24,47€/år
221 – 660 2. 186 + Q x 11,18€/år 2. 710,64 + Q x 13,86€/år
661 – 3. 055 + Q x 9,86€/år 3. 788,20 + Q x 12,22€/år

fr.o.m. 1.8.2022

ABONNERAD EFFEKT Q kW EFFEKTAVGIFT MOMS 0% EFFEKTAVGIFT MOMS 24%
0 – 11 387€/år 479,88€/år
12 – 22 Q x 35,21€/år Q x 43,66€/år
23 – 220 319 + Q x 20,72€/år 395,56 + Q x 25,69€/år
221 – 660 2. 295 + Q x 11,74€/år 2. 845,80 + Q x 14,56€/år
661 – 3. 208 + Q x 10,35€/år 3. 977,92 + Q x 12,83€/år

Förbrukningsavgift

Priset av värmeenergin är 70,02€/MWh. (moms 0%) fr.o.m. 1.8.2022.

Priset av värmeenergin är 86,83€/MWh. (moms 24%) fr.o.m. 1.8.2022.

Om skattebestämmelserna förändras så beaktas förändringarna i priserna.

Då man vid faktureringen bestämmer värmeförbrukningen anses nedkyldningen (=framledningstemperatur – returledningstemperatur) alltid vara minst 15 °C.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiftens storlek beror på mängden värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas enligt det som nämns som byggnadsvolymen i byggnadslovets RT-kort (RT 120.12).

Anslutningsavgiftens storlek fastställs enligt följande:

Pris inklusive moms 0%

ABONNERAD EFFEKT Q kW ANSLUTNINGSAVGIFT
0 – 18 3.200€
19 – 220 1.340€ + (Q x 103€/kW)
221 – 660 8.820€ + (Q x 69€/kW)
661 – 34.956€ + (Q x 29,4€/kW)

Abonnerad effekt meddelas som ett heltal.

Då abonnerad effekt är 0-50 kW betalar kunden t.o.m anslutningsavgift på anslutningskabel-mängden som går över 20 m, enligt byggnadskostnaderna.

Kunden sköter om tomtens ytarbete efter markarbeten.

Anslutningsavgifterna för gamla byggnader och nya byggnader färdigställda efter 1.1.2022 med hybridvärmelösning eller klassade som lågenergibyggnader kommer att fastställas från fall till fall.

Ifall en värmelösning som använder både utgående och returnenergi byggs, beräknas anslutningsavgifterna med en faktor 1,5.

Anslutningsavgifterna är momsfria.