Prislista

Prislista – Pukkila

Grundavgift

Grundavgiften för fjärrvärme bestäms enligt byggnadsvolymen, och beräknas enligt beräkningsformeln nedan.

Beräkningsformel för den grundläggande fjärrvärmeavgiften

(Moms tillkommer på grundavgiften. 24 %)

(-0,00002 * V² + 4 * V + 668 )/ 5,66529

• V = volym av byggnader

Energiavgift

Priset på fjärrvärmeenergi i Pukkilaområdet

71,49 €/MWh (moms 0%)
88,65 €/ MWh (moms 24 %)

 

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiftens storlek bestäms utifrån den värmeeffekt som kunden behöver. I bostadshus bestäms den termiska effekten med ett effektbehov på 22 W per kubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas enligt det som nämns som byggnadsvolymen i byggnadslovets RT-kort (RT 120.12). 

Effektavgiften fastställs enligt följande:

Pris inklusive moms 0%

ABONNERAD EFFEKT Q kW ANSLUTNINGSAVGIFT
0 – 18 3.200€
19 – 220 1.340€ + (Q x 103€/kW)
221 – 660 8.820€ + (Q x 69€/kW)
661 – 34.956€ + (Q x 29,4€/kW)

Abonnerad effekt meddelas som ett heltal.

Då abonnerad effekt är 0-50 kW betalar kunden t.o.m anslutningsavgift på anslutningskabel-mängden som går över 20 m, enligt byggnadskostnaderna.

Kunden sköter om tomtens ytarbete efter markarbeten.

Anslutningsavgifterna för gamla byggnader och nya byggnader färdigställda efter 1.1.2022 med hybridvärmelösning eller klassade som lågenergibyggnader kommer att fastställas från fall till fall.

Ifall en värmelösning som använder både utgående och returnenergi byggs, beräknas anslutningsavgifterna med en faktor 1,5.

Anslutningsavgifterna är momsfria.