Företagskunder – Nya byggnader

Anslutning av nya byggnader.

Gör ett avtal med Lovisa Värme och anslut din nya byggnad till vårt fjärrvärmenät. Du får råd och vägledning i varje skede av vår anbudsprocess.

I Kontakta oss

Kontakta oss via telefon eller e-post, för att utreda anslutningsmöjligheter. Om din fastighet har redan en anslutning, kommer vi att evaluera nödvändiga ändringar tillsammans.

II VI GÖR ETT ANBUD

För ett anbud frågar vi kontakt- och omfattningsinformation för fastigheten, arkitektritningar och VVS-planer.

III GENOMFÖRANDE

Vi kommer överens om ansvar för byggandet av fjärrvärmeanslutningen, utsäger ansvariga för byggarbetsplatsen och upprätter exakta byggplaner.

IV AVTAL

Värmekontraktet bekräftas och undertecknas, när startdatumet för värmeförsörjningen has fastställs.

V ANVÄNDNING

Grattis! Fjärrvärme är redo att användas och vi ger dig råd om användning och hjälper vid tekniska frågor.

Kontaktformulär

Kontaktformulär