Loviisan Lämpö Oy och Raseborgs Trä Ab Oy har den 24.11.2022 undertecknat ett avtal om försäljning av fjärrvärmeverksamheten i Pyttis och Lappvik. Fjärrvärmeverksamheten övergår i den nya ägarens regi 1.12.2022.


”Vi önskar fjärrvärmekunderna i Pyttis och Lappvik välkomna som kunder hos oss. Vi påbörjade resan mot fossilfri fjärrvärmeproduktion i Lovisa och vi har förbundit oss att fortsätta det här viktiga arbetet även i Pyttis och Lappvik. I vår verksamhet ser vi som en av våra hörnstenar ett verkligt lokalt engagemang och sålunda ser vi nu ivrigt fram emot att få börja samarbeta med de lokala kommunerna, företagen och övriga aktörer”, säger Loviisan Lämpös verkställande direktör Mikko Paajanen.


”Vi tackar alla fjärrvärmekunder och samarbetspartner i Lappvik och Pyttis för ett gott samarbete under åren som gått. Raseborgs Trä och bolagets ägare har i sin framtidsstrategi beslutat satsa mera på sin kärnverksamhet, och man anser att fjärrvärmeproduktion inte mera hör dit”, säger Raseborgs Trä Ab Oys styrelseordförande Urban Silén.


”Vi övertygade om att den nya ägaren har viljan och förmågan att vidareutveckla fjärrvärmeverksamheten både i Lappvik och i Pyttis. Vi önskar alla kunder, sammarbetspartner och den nya ägaren lycka till i framtiden”, fortsätter Silén.

Fjärrvärmeleveranserna fortsätter normalt och ägarbytet föranleder inga åtgärder från kundernas sida. Loviisan Lämpö fortsätter arbetet med att ersätta användningen av fossila bränslen i Lappvik och Pyttis kyrkkoby genom investeringar i anläggningar och smarta energisystem så att endast inhemska biobränslen används i framtiden.

Tilläggsinformation
Mikko Paajanen tel 0400 320 908
Urban Silén tel 044 0473 734