LOVISA VÄRME – KONTAKTINFORMATION

Kontaktinformation

Loviisan Lämpö Oy

ADDRESS

Urakoitsijantie 2
07900 Loviisa

Y-3143161-2

E-FAKTURERINGSADDRESS

003731431612

FÖRMEDLARKOD

003721291126

FÖRMEDLARE

Maventa

Kontaktinformation

Kundservice
0400 320 923

Feljour utanför arbetstider
040 833 8694

Mikko Paajanen
Verkställande direktör
mikko.paajanen @ loviisanlampo.fi
0400 320 908

Antti Köngäs
drift- och underhållmästare
antti.kongas @ loviisanlampo.fi
0400 430 779

Juha Vesikansa
business controller
juha.vesikansa @ loviisanlampo.fi
044 360 9879

Ville Westman
värmeverksoperatör
ville.westman @ loviisanlampo.fi
0400 320 917

Kontaktformulär