Privatkunder – Jämförelse av uppvärmningsmetoder

Uppvärmningsmetoder i jämförelse – sorglös och överlägsen fjärrvärme.

Funderar du på att ändra uppvärmningsmetoden i din fastighet, eller är du precis på väg att välja en ny uppvärmningsmetod till en fastighet som du har under konstruktion? Fjärrvärme är den mest pålitliga värmelösningen. Underhåll och service är inte helt på ditt ansvar. Vår pris innehåller periodiska inspektioner samt möjlig felsökning av fjärrvärme utrustningen. Utrustningen förnyas via oss kostnadsfritt.

Eftersom fjärrvärme utrustning kräver mindre utrymme än husets egen värmecentral, sparas utrymme för andra ändamål. Nya byggnader kräver inte skorsten eller bränsleförvarning.

Fjärrvärme är enkelt. Lovisa Värme sköter om värmeförsörjningen och övervakar din värmeförbrukning. Uppvärmningen blir stadig och priset måttligt. Försörjningstrygghet är förstklassig och utöver allt detta väljer du en miljövänlig uppvärmningsform.

Jämförelsetabell

Service Fjärrvärme Markvärmepump Luftvärmepump
Kontinuerlig övervakningen av försörjning Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Backupkapacitet vid fel Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Användningsövervakning och rapportering Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Användningsprognoser Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Verifiering av planer Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Inspektion av installationer Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Periodiska inspektioner Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad
Uppskattning av utrustningens storlek vid förnyelser Ingår i priset Extra kostnad Extra kostnad