Företagskunder – Förnybar fjärrvärme

Ansvarsfull fjärrvärme – visa att ditt företag bryr sig.

Fjärrvärme i Lovisa är en billig lösning jämfört med el- och oljeuppvärmning, och produceras med mer än 99,5% förnybar energi. Fjärrvärme är en pålitlig och enkel lösning för uppvärmning av fastigheter i alla storlekar. Fjärrvärme passar till både nya, såsom gamla fastigheter.

Lovisa Värme distribuerar fjärrvärme till sina kunder med hjälp av cirkulerande varmvatten, varifrån kundens fjärrvärmeutrustning vidare distribuerar värmen till fastigheten. Fjärrläsning gör det möjligt för kunder att övervaka energiförbrukning och sträva efter energieffektivitet.

Under normala konditioner kräver värmedistributionscentralens utrustning inte särskilt underhåll. Kunden bör dock övervaka nätets flödes- och returtemperaturer vid olika årstider. Rätta justeringar möjliggör lägsta möjliga energiförbrukning i fastigheten.

Fjärrvärme är ett prisvärt, ekologiskt och ansvarsfullt alternativ.

Se till på kartan att du kan anslutas till vår fjärrvärmenätet i ditt område.

På väg till 100% förnybar energi

Lovisa Värme siktar på att producera 100% av sitt fjärrvärme från förnybara energikällor.

Vi är redan en av pionjärerna inom användningen av förnybar energi i vårt storleksklass.