FÖRETAGSPRISER – PRISLISTA

Prislista – för företag.

Effektavgiften bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas enligt det som nämns som byggnadsvolymen i byggnadslovets RT-kort (RT 120.12). 

Effektavgiften fastställs enligt följande:

Priser inklusive moms 0%

ABONNERAD EFFEKT Q kW EFFEKTAVGIFT
0 – 11 369€/år
12 – 22 Q x 33,53€/år
23 – 220 304 + Q x 19,73€/år
221 – 660 2.186 + Q x 11,18€/år
661 – 3.055 + Q x 9,86€/år

FÖRBRUKNINGSAVGIFT

Priset av värmeenergin är 66,69€/MWh. fr.o.m. 1.6.2021.

Om skattebestämmelserna förändras så beaktas förändringarna i priserna.

Då man vid faktureringen bestämmer värmeförbrukningen anses nedkyldningen (=framledningstemperatur – returledningstemperatur) alltid vara minst 15 °C.