FELTJÄNST

Feltjänt – hjälp är nära.

Före du kontaktar feltjänsten lönar det sig att kontrollera situationen från kartan nedan.

Borgå Energi sköter om värmenätverkens felmeddelanden utanför jourtider från tel. numret 040 833 8694

Nivos sköter om värmenätverkens felmeddanden för Pukkila- samt Pornainenområdet utanför jourtider från tel. 050 386 3900