Privatkunder – Anslutning

Fjärrvärme – närmare än du tänkt dig.

Nu är det en bra tid att ta i bruk en miljövänlig och enkel uppvärmningsmetod. Fjärrvärme i Lovisa är en billig lösning jämfört med el- och oljeuppvärmning, och produceras med mer än 99,5% förnybar energi. Fjärrvärme är en pålitlig och enkel lösning för uppvärmning av fastigheter i alla storlekar. Fjärrvärme passar till nya så som gamla fastigheter.

I fjärrvärmenätet levereras värme till kunden som varmvatten via fjärrvärmerör. Vattnet värmer både fastigheten och varmvattnet. Det finns inget behov för en separat varmvattentank, och varmvattnet tar inte slut.

Fastighetsägaren investerar i fjärrvärmeutrustning som en kunnig leverantör installerar och kopplar till fastigheten.

 

Fjärrvärmekarta

Ta reda på dina möjligheter att skaffa en fjärrvärmeanslutning från vår fjärrvärmekarta.

Du kan också ringa oss 0400 320 923 eller skicka e-post till: mikko.paajanen@loviisanlampo.fi.

Personlig service

Kontakta oss per telefon

eller med kontaktformulären, så kontaktar vi dig!

Kontaktformulär