Vi har gjort ändringar i fjärrvärmeprislistan för Lovisaområdet från 1.8.2022. Vi höjde grund- och energiavgiften för fjärrvärme med 5 %. Orsaken för ökningen är det press som råder på grund av det geopolitiska läget på bränslemarknaden och den allmänna kostnadsnivån.

Nya prislistan hittas via denna länk:

Prisändringarna kräver inga åtgärder från kunderna. Kunderna har blivit informerade om prisändringarna i bilagan på fakturan från juni.

För mer information vänligen kontakta:

Mikko Paajanen, VD

mikko.paajanen@loviisanlampo.fi Tel. 0400 320 908