Hinnasto

Hinnasto – Pukkila

Perusmaksu

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy rakennuksen tilavuuden mukaisesti.
Perusmaksu lasketaan alla olevan laskentakaavan mukaisesti.

Kaukolämmön perusmaksun laskentakaava

(Perittävään perusmaksuun lisätään alv. 24 %.)

(-0,00002 * V² + 4 * V + 668 )/ 5,66529

• V = rakennusten tilavuus

Energiamaksu

Kaukolämpöenergian hinta Pukkilan alueelle

30.4.2023 saakka 71,49 €/MWh (alv 0%) / 88,65 €/ MWh (alv 24 %)
1.5.2023 alkaen 74,78€/MWh (alv 0%) / 92,73€/MWh (alv 24%)

Liittymismaksut

Liittymismaksun suuruus määräytyy asiakkaan tarvitseman lämpötehon perusteella. Asuinrakennuksissa lämpöteho määrätään käyttäen tehontarpeena 22 W rakennuskuutiometriä kohti. Rakennustilavuutena käytetään rakennusluvassa mainittua RT-kortin (RT 120.12) mukaan laskettua rakennustilavuutta.

Liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasti:

Hinnat sis. alv 0 %

TILAUSTEHO Q kW LIITTYMISMAKSU
0 – 18 3.200€
19 – 220 1.340€ + (Q x 103€/kW)
221 – 660 8.820€ + (Q x 69€/kW)
661 – 34.956€ + (Q x 29,4€/kW)

Tilausteho ilmoitetaan kokonaislukuna.

Tilaustehon ollessa 0-50 kW maksaa asiakas edellä mainitun lisäksi liittymismaksua 20 m ylittävästä liittymisjohto-osuudesta johdon rakennuskustannusten verran.

Tontillaan asiakas huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta.

Vanhojen rakennusten sekä 1.1.2022 jälkeen valmistuneiden uusien rakennusten, joissa on hybridilämmitysratkaisu tai jotka luokitellaan matalaenergiarakennuksiksi, liittymismaksut määritetään tapauskohtaisesti. Mikäli rakennetaan lämmitysratkaisu, jossa käytetään sekä meno- ja paluu energiaa, liittymismaksut määritetään 1,5 kertaiseksi.

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa.