Hinnasto

Hinnasto – Pornainen

Perusmaksu

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy kaukolämpöliittymän tilausvesivirran mukaisesti.
Perusmaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Kaukolämmön perusmaksun laskentakaava

Tilausvesivirta V (m³/h) Perusmaksu (€/vuosi, alv0%) Perusmaksu (€/vuosi, alv24%)
Pienkuluttajaliittymä (K*215,20)/1,24 K*215,20
0,4-0,8 (K*(27,42+582,69*V))/1,24 K*(27,42+582,69*V)
0,8-2,0 (K*(82,26+514,15*V))/1,24 K*(82,26+514,15*V)
2,0-8,0 (K*(356,48+377,04*V))/1,24 K*(356,48+377,04*V)
Yli 8,0 (K*(1.864,65+188,52*V))/1,24 K*(1.864,65+188,52*V)

K = kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutus- tiheydestä riippuva dimensioton kerroin

(30.4.2023 saakka K = 2,4 )

(1.5.2023 alkaen K = 2,64)

• V = tilausvesivirta (m³/h)

Energiamaksu

Kaukolämmön energian hinta Pornaisten alueelle

30.4.2023 saakka 71,49€/MWh (alv 0%) / 88,65€/MWh (alv 24%)

1.5.2023 alkaen 74,78€/MWh (alv 0%) / 92,73€/MWh (alv 24%)

Liittymismaksut

Liittymismaksun suuruus määräytyy asiakkaan tarvitseman lämpötehon perusteella. Asuinrakennuksissa lämpöteho määrätään käyttäen tehontarpeena 22 W rakennuskuutiometriä kohti. Rakennustilavuutena käytetään rakennusluvassa mainittua RT-kortin (RT 120.12) mukaan laskettua rakennustilavuutta.

Liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasti:

Hinnat sis. alv 0 %

TILAUSTEHO Q kW LIITTYMISMAKSU
0 – 18 3.200€
19 – 220 1.340€ + (Q x 103€/kW)
221 – 660 8.820€ + (Q x 69€/kW)
661 – 34.956€ + (Q x 29,4€/kW)

Tilausteho ilmoitetaan kokonaislukuna.

Tilaustehon ollessa 0-50 kW maksaa asiakas edellä mainitun lisäksi liittymismaksua 20 m ylittävästä liittymisjohto-osuudesta johdon rakennuskustannusten verran.

Tontillaan asiakas huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta.

Vanhojen rakennusten sekä 1.1.2022 jälkeen valmistuneiden uusien rakennusten, joissa hybridilämmitysratkaisu tai jotka luokitellaan matalaenergiarakennuksiksi, liittymismaksut määritellään tapauskohtaisesti. Mikäli rakennetaan lämmitysratkaisu, jossa käytetään sekä meno- ja paluu energiaa, liittymismaksut määritetään 1,5 kertaiseksi.

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa.